Sportrevalidatie:

Wanneer er zich een sportblessure heeft voorgedaan geven we een oefenprogramma specifiek gericht op de aandoening

(meniscusletsel, kruisbandscheuren, schouderontwrichtingen, spierscheuren, peesontstekingen,…).

 

Dit noemen wij secundaire preventie. Het doel is enerzijds om de aandoening te herstellen en de mogelijke oorzaak van het letsel te elimineren. Anderzijds werken we ook naar een zo snel mogelijke return to sport en return to level.

 

Er wordt getracht om het lichaam sterker te maken dan voor het voorval om zo herval te voorkomen.

 

Sportletselpreventie:

Naast algemene revalidatie en sportrevalidatie kan je bij mij ook terecht voor sportletselpreventie. Elke sporter is onderhevig aan risicofactoren tgv de sport die voor blessures kunnen zorgen. Met een goed gericht preventieprogramma proberen we dergelijke risicofactoren te elimineren en blessures te voorkomen.

 

Dit noemen we primaire preventie.

Bij het opstellen van een preventie programma houden we rekening met de specifieke eigenschappen van de sport en het niveau waar je de sport op uitoefent. Specifieke elementen uit de sport zullen dan aan bod komen.

 

Zo zal dus een programma van een voetballer er dus anders uitzien dan dat van bijvoorbeeld een judoka. Het doel is enerzijds om de kans van blessure zo klein mogelijk te maken waardoor de uitval uit de sport vermeden wordt. Anderzijds kunnen we ook werken naar prestatieverbetering.

Sportbegeleiding:

Ook hier kunnen wij als kine een rol in spelen. Een goede analyse van de sport en het lichaam kunnen helpen om het lichaam beter af te stellen op de noden van de sport. Verlengen van verkorte spieren, optrainen van verzwakte spiergroepen, verbeteren van verminderde gewrichtsmobiliteit of trainen van evenwicht en proprioceptie kunnen hiertoe bijdragen en leiden tot betere prestaties.