Ubi colentia est, via est.

Waar een wil is, is een weg.


Elke sport bestaat uit enkele basisprincipes en eigenschappen die de sport maken tot wat ze zijn. Dit maakt dat we al dan niet aangetrokken worden door deze specifieke sport. Wanneer we een letsel oplopen is het dan ook belangrijk wat we deze sport zo veel mogelijk benaderen in de revalidatie en dat we een specifiek therapieplan voorzien voor de specifieke sport. Wanneer een sporter zich aanbiedt, wordt er in een intake gesprek nagegaan wat de lichamelijke klachten zijn en wordt er in eerste instantie daar specifiek curatief op gewerkt. De tweede fase van de behandeling bestaat er in de basisvoorwaarden en -eisen die nodig zijn voor de sport zoveel mogelijk te benaderen in de revalidatie met specifiek gerichte oefeningen en trainingsschemas om de return to sport zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hierbij voorzien wij zogenaamde All In behandelingen, waarbij er aast het letsel ook andere aspecten getraind worden zodat deze tijdens de revalidatieperiode niet verloren gaan en zo de prestaties kunnen laten afnemen.

Sportrevalidatie

Balsporten


Balsporten vragen veel coördinatie door o.a. de nood aan snelle richtingsveranderingen. Daarnaast is oog-hand en oog-voetcoördinatie essensieel. In de revalidatieprogramma's houden wij hier rekening mee door oefeningen specifiek hiernaar op te stellen. Kracht, Stabiliteit en Evenwicht van het onderste lidmaad komt veelvuldig aanbod. waarnodig worden trap-, werp- en sprongoefeningen geintegreerd. 

Turn- en Danssporten


Bij turn- en danssporten is algemene lichaamskracht en lichaamscontrole een grote must. Een probleem hierbij kan op termijn voor problemen en/of letsels veroorzaken. Anderzijds letsels zich voordoet en er een tijd niet getraind kan worden is vaak dit wat na enige tijd ook afneemt. Het is dus belangrijk om in de revalidatie van b.v. een polsletsel zeker ook rekening te houden met basis lichaamsstabiliteit en evenwicht, zodat deze niet verloren gaan tijdens een revalidatieperiode. Verval hiervan kan bij return to sport andere letsels veroozaken wat we uiteraard niet wensen. Vandaar dat we ook bij deze sport voor een all in behandeling moeten gaan. 

Racketsporten


Bij racket en andere slagsporten (zoals baseball en golf) zijn de voorarmspieren onderhevig aan enorme krachten. Hierdoor ontstaan gemakkelijk kleine letsels aan deze spieren die kunnen evolueren tot grotere problemen. De klassieke tennis- en golferselleboog zijn hier gekende klassieke voorbeelden van.  Daarnaast zijn snelheid, behendigheid en richtingsveranderingen in de meeste van deze sporten ook crusiaal. Bij het voorzien van therapieplannen wordt er met deze factoren rekening gehouden. Zo zal het therapieplan voor tennis er ook enigzins anders uitzien dan dat van squash of padel.


Vecht- Verdedigingsporten


De meeste vecht- verdedigingsporten zijn contactsporten waarbij men tegen de weestand en met of tegen de reactie van de tegenstander werkt. Onverwachte reacties van de tegenstander kunnen in meer of mindere mate veel stress op bepaalde weefsels of structuren geven.  Verder kan een onverwachte trap, slag of het fout neerkomen bij het landen of vallen letsels veroorzaken.  Verschillende letsels hebben hun eigen principe van revalideren. Na het herstellen van het primair probleem moet er tevens gefocust worden op algemene lichaams- en corestabiliteit om werp-, trap- en slagtehnieken efficient en zonder stress op het lichaam te laten uitvoeren.


Voor diepgaandere informatie kijk zeker ook op www.kinebijvechtsporten.be