Citius - Altius - Fortius

Hoger- Sneller-Sterker


Elke sport heeft zijn eigen specifieke kenmerken en eigenschappen. Deze zijn vaak een combinatie van kracht, snelheid, ledingheid, uithouding, behendigheid, techniek en tactiek. Als sporter willen we uiteraard altijd maar beter worden in onze sport. Hierdoor moeten we regelmatig op verschillende van deze elementen trainen, het zijn enkelvoudig of in combinatie. 


Wij bienden sportspecifieke begeleidingsprogrammas aan waarbij er specifiek naar deze noden gekeken wordt. Na een intakegesprek wordt er een analyse gemaakt van de noden en eisen van de sport en de vraag van de sporter. Vervolgens wordt er een fucntioneel onderzoek gedaan om na te gaan of er lichamelijke aspecten zijn die dit in de weg kunnen staan (screening). Tot slot wordt er, samen met de sporter een programma opgesteld.


Wij kunnen aan volgende aspecten helpen en ondersteunen. 

  • Algemene basiskracht
  • Algemene basislenigheid
  • Algemene basisuithouding
  • Algemene basis lichaams stabiliteit en Corestability


maar ook specifiekere aspecten zoals:

  • Explosieve kracht
  • Specifieke lenigheid
  • Specifieke stabiliteit